Oficiálne otvorený od 13.11.2010

Wolpof Milford

MILFORDOVA KLASIFIKÁCIA NEVIER:

  • Mimomanželský kontakt je jednorazovou neverou, málo viazanou na konkrétnu osobu, príčinou takejto nevery môže byť vynútená sexuálna abstinencia (odlúčenie, choroba) alebo hypersexualita, alebo potreba dokázať si vlastnú sexuálnu schopnosť, alebo náhodná príležitosť, mimomanželský kontakt je výlučne sexuálna, nie citová záležitosť.
  • Erotické dobrodružstvo je mimomanželský sexuálny zážitok, v ktorom hrá úlohu sexuálna zvedavosť s odhaľovaním nového a snaha o spestrenie života, dobrodružstvo je založené na poskytnutí vzájomného prežitku, u muža o objavovaní tela partnerky a u ženy o reakciu jej vlastného tela na iného partnera.
  • Mimomanželský vzťah má dlhšie trvanie a vzniká v ňom citová väzba, objavujú sa tu štádiá vývoja podobajúce sa vývoju manželského vzťahu, mimomanželský vzťah vedie k rôznym problémom tzv. dvojfázového života.

Nie je nevera ako nevera.

Úprimne sa zamilovať, to je normálne.
Spať so všetkými do radu je biológia.
Byť neverný z pomsty je plytké.
Hľadať podporu v snahe zachrániť sa pred nepochopením a ubližovaním zo strany partnera je múdre.
Zblázniť sa do krásnej pipky je slabosť.
Darovať niekomu nežnosť a radosť je malý sviatok.

O tom, ako môže byť aj nevera menej zlá

Pred oltárom sľubujeme, že sa budeme ľúbiť a milovať v dobrom aj zlom. Sľubujeme si vernosť na veky vekov. Sľubujeme to svojmu partnerovi pred jeho rodičmi, ktorí nám ho odovzdávajú v nádeji, že ho s nami čaká krásny a šťastný život. Sľubujeme to svojmu partnerovi pred všetkými prítomnými a sme na to hrdí a odhodlaní to dodržať. Sľubujeme to pred pánom Bohom a prisaháme, že ...

Čo hovoria čísla

    Muži sú asi o tretinu nevernejší než ženy, o čom hovoria dotazníky. Skutočný stav veci podľa doktora Plzáka ale nezaručujú. O mužoch je totiž známe, že sa s neverou chvália, zatiaľ čo ženy ju "zatĺkajú".
    "V podstate je to v poriadku," hovorí ďalší odborník, sexuológ Radim Uzel. "Napriek tomu že nevera nie je žiadnym chvályhodným činom, pokiaľ už existuje, mala by ublížiť pokiaľ možno čo najmenšiemu počtu ľudí. A to sa stane jedine vtedy, keď o nej nikto nevie. Dobre utajovaná nevera môže byť dokonca výborným spojivom partnerského zväzku. Neverný manžel býva ku svojej žene pozornejší, pomáha s domácimi prácami a prináša kvetiny. Dokonca býva aktívnejší aj v manželskej posteli. Tiež neverná manželka sa niekedy môže pretrhnúť v starostlivosti o svojho muža," tvrdí Uzel.

Najčastejšie typy nevery

Nevera kompenzačná - Môže ísť o čin skúseného promiskuitného partnera i o tzv. nehodu. Kompenzácia je jednoducho nahradenie akéhosi nedostatku funkcie v stálom vzťahu. To, čo mu nemôže dať stály partner, si jednoducho muž či žena začne hľadať inde.
    Nevera rekreačná - Sem podľa znalca manželskej nevery Miroslava Plzáka môžeme zaradiť »vyvážené a pokojné« mimomanželské vzťahy, keď každý vie, že vzájomné priateľstvo a príležitostné milostné hry sú len nejakou čerešničkou na torte.
    Nevera prestížna - Prestíž je väčšinou spájaná s mocenským vplyvom. Vytúžená milenka k postu ministra ani pomôcť nemusí, niekedy stačí, že milenkou nejakého ministra kedysi už bola.

Nevera a intimita


Často má nevera iba veľmi malý súvis so sexom. Hlavnou príčinou nevery sú „surové“ emócie vo vzťahu – to znamená, že medzi partnermi nie je vytvorená intimita. Intimita v tomto prípade znamená, že ma môj partner pozná na najhlbšej úrovni, vie, kde sú moje slabé miesta, čoho sa bojím, a čo ma veľmi zraňuje. Vie to a nezneužíva to proti mne, viem, že sa mu môžem otvoriť a budem vypočutý bez posmeškov, prejavov nezáujmu resp. ponižovania. Jednou z hlavných príčin nevery je práve nedostatok takejto intimity.

Príčiny nevery

Nevera môže byť aj bez sexu, emočného charakteru, pre vzťah má však rovnaké následky ako nevera sexuálna. Virtuálna nevera je takisto skazou pre vzťah. Veľmi často sa končí sexuálnou aférou. Najviac nevier je odhalených práve prostredníctvom mobilného telefónu a internetu.
Páry, ktoré neriešia konflikty, nemajú vytvorený základný spôsob fungovania. Mnoho ľudí nevie riešiť konflikty, radšej mlčia, snažia sa na to zabudnúť, vo vzťahu to však nie je možné. Neriešené konflikty sa vyplavujú na povrch prostredníctvom podrazov, výsmechov a pod. Partner reaguje obranne a začarovaný kruh je na svete.

Máte predpoklady pre neveru?

Predstavte si nasledujúcu situáciu - váš partner príde domov a skrúšene povie: “Bol som ti neverný, ale ja za to fakt  nemôžem, mám to skrátka v génoch.“  A nebude až tak ďaleko od pravdy.  Možno  nemáme neveru zakódovanú priamo v génoch, ale výchova, temperament, charakter a  riskantný životný štýl nás môžu pri nevhodnej kombinácii   a za priaznivých okolností, ktoré poskytnú príležitosť  k nevere, zviesť veľmi rýchlo na krivé chodníčky.